การวางราง ที่เหมาะสมกับบันไดของลูกค้า

ข้อจำกัดการให้บริการ
ลิฟท์บันไดเป็นผลิตภัณฑ์สั่งผลิต ราคาบางทีอาจเปลี่ยนตามรุ่น รวมทั้งแบบอย่างการวางราง

 ที่เหมาะสมกับบันไดของลูกค้า

การสำรวจหน้างานจะเริ่มทำเป็น ตั้งแต่ตอนงานที่เริ่มมีโครงบันไดเป็นต้นไป กรณีบ้านสร้างใหม่-กำลังวางแบบ สามารถส่งแบบที่เป็น AUTOCAD หรือแบบขยายบันได เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได มาให้ประเมินราคาก่อนได้
จะต้องมีการสำรวจหน้างานจริงทุกคราว เพื่อเสนอราคาที่ถูกของแต่ละงาน รวม
อีกทั้งแบบอย่างการวางรางที่เหมาะสมกับหน้างานนั้นๆ
บันไดหนสามารถจัดตั้งได้ ควรจะมีความยาวขั้นบันได ตั้งแต่ 80 เซนติเมตร ขึ้นไป ซึ่งจะ


รับรองงานจัดตั้งผลิตภัณฑ์ได้ ภายหลังตรวจสอบหน้างานแล้วเท่านั้น
การต่อว่าดตั้งจะเป็นการเจาะพื้นบันได (ลูกนอน) เพื่อจัดตั้งวัสดุอุปกรณ์สำหรับในการยึดตัวราง Stair lift ไม่ใช่การตำหนิดตั้งกับฝาผนัง


สงวนสิทธิ์แนวทางการขายผลิตภัณฑ์พร้อมบริการจัดตั้งแค่นั้น *ในกรณีที่หน้างานไม่สามารถที่จะจัดตั้งวัสดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ดังที่บริษัทฯระบุได้ ขอไม่พรีเซนเทชั่นแนวทางการขายผลิตภัณฑ์
สงวนสิทธิ์สำหรับการคืนค่าตรวจสอบหน้างาน  https://goldgeargroup.co.th กรณีข้าราชการให้บริการตรวจสอบแล้ว ลูกค้าไม่ปรารถนาจะใช้บริการต่อ หรือหน้างานไม่สามารถที่จะให้บริการจัดตั้งได้ โดยสวัสดิภาพ ตามมาตรฐานการต่อว่าดตั้ง