HTML ภาษาเว็บที่คนทำ SEO จำเป็นต้องรู้เรื่อง

HTML ภาษาเว็บที่คนทำ SEO จำเป็นต้องรู้เรื่อง
ในภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาสากลสำหรับในการพัฒนาเว็บไซต์นั้นการแสดงผลรายละเอียดบนหน้าเว็บจะถูกไล่หลังลำดับความสำคัญจากแท็กซึ่งอาทิเช่น <h1> ไปจนกระทั่ง <h6> แล้วพอหลังจากนั้นก็ค่อยต่อด้วย <p> 

หรือให้เข้าใจง่ายๆก็คือสิ่งที่คุณเห็นด้วยตาจะเป็นการเรียงลำดับขนาดตัวอักษร เล็ก ใหญ่ ตามความงาม แม้กระนั้นในระบบจะไล่ลำดับความสำคัญตามแท็กอย่างที่พวกเราได้กล่าวไป รับทำเว็บ ด้วยเหตุผลดังกล่าวคุณจึงควรคิดแผนแท็กต่างๆอย่างมีระบบซะก่อน แล้วพอหลังจากนั้นก็ค่อยไปกำหนดรูปแบบตัวอักษรของแต่ละแท็กในตอนหลัง

h1 เป็นอย่างไร
h1 เป็นแท็กบนเว็บที่มีบทบาทสำหรับในการแสดงชื่อ  รับทำ SEO หัวเรื่องหรือหัวข้อสำคัญของคอนเทนต์ที่คุณใส่ลงไป เปรียบเทียบกล้วยๆเสมือนในตอนที่คุณเขียนจดหมาย h1 ก็คือชื่อ รองลงมาก็จะเป็น h2 h3 เป็นลำดับ ซึ่งถ้าเกิดเว็บไหนไม่มีการใส่แท็ก <h1> เอาไว้ ก็ประหนึ่งว่าเว็บนั้นมีแต่ว่ารายละเอียดที่ไม่มีชื่อ ซึ่งโน่นก็จะส่งให้ Google ไม่อาจจะทราบได้ว่าคอนเทนต์ที่อยู่ในหน้าเว็บนั้นๆเกี่ยวโยงกับอะไรและก็แน่ๆว่าจะกระทบกับวิธีการทำ SEO ในระยะยาว

h1 แตกต่างจากแท็ก Title ซึ่งจะอยู่ในส่วน Header ตรงที่ Title จะไม่ปรากฎให้มองเห็นในส่วนของรายละเอียดบนเว็บแม้กระนั้นจะแสดงผลลัพธ์บนหน้าผลสรุปการค้นหาของ Google แล้วก็เป็นการบอก Google ว่าเว็บนี้เป็นเว็บอะไร ส่วนแท็ก h2 – h6 ก็จะเป็นการไล่ลำดับตามจุดสำคัญของหัวข้อตามที่พวกเราบอกไป

เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีรายละเอียดคอนเทนต์ที่มีหัวข้อย่อยลงไปหลายขั้นห้ามใช้แท็ก <p> หรือ Paragraph แล้วปรับขนาดตัวหนังสือตามปรารถนา แม้กระนั้นให้ใช้แท็ก <h1> – <h6> สำหรับในการระบุหัวข้อแทน ส่วนแท็ก <p> เอาไว้ใช้กับรายละเอียดคอนเทนต์ข้างในเพียงอย่างเดียว

*หลายคนที่เข้ามาดำเนินงานด้านนี้ใหม่ๆชอบหลงผิดรวมทั้งใช้แท็กไม่ถูกชนิดของงานตามไปด้วย

Posted in SEO